maandag 30 januari 2012

Feathered GoddessHello there,

I am back again with an oldie, it was a drawing made in 1994  and it was a little bit damaged while I had it folded......oops. But a photo program can do a little miracle....... It's made with the same techniques as the others, but I love this one.......I believe I was inspired by one of the drawings of Erte, an art deco artist.
And of course there is a cat in it.....


Hallo allemaal,
Ik ben weer terug met een oudje......die ik gemaakt heb in 1994 en hij was een beetje beschadigd omdat ik de tekening opgevouwen had weggelegd...oops. Maar een foto programma kan wondertjes verrichten dus.....
Het is gemaakt met dezelfde techniek als de vorige tekeningen maar deze is wel een van mijn favourieten.
Als ik het me goed herinner was ik geinspireerd door een van de tekeningen van Erte een art deco kunstenaar. En natuurlijk mocht de kat niet ontbreken......


 
Carpe diem,

zaterdag 28 januari 2012

Twins......TweelingenHello there,

Today my 3rd one, in the same style and technique as the previous ones. I've made this one in 1990. I always am inspired by cats, they are so mysterious and self-willed. I like all animals but a cat has something special to me. Probably it's reflecting some quality's that I admire..... and would like to have like 'I don't care what the whole world thinks of me, I am just OK the way I am! I always had cats as a child and later but now not any more. And I miss having them around me. You can see your own things in the drawing and I could say a lot of things about it but I leave it to your imagination and your own thoughts.....


Have a nice day, 

Hallo allemaal,

Vandaag mijn 3e creatie, dezelfde stijl en techniek als de vorigen. Deze heb ik gemaakt in 1990. Ik ben altijd geinspireerd geweest door katten, ze zijn zo mysterieus en eigenzinnig. Ik hou van alle dieren maar katten hebben toch wel een speciaal plekje in mijn hart. Waarschijnlijk spiegelt de kat kwaliteiten die ik bewonder en zelf zou willen bezitten.....zoals 'het maakt me niet uit wat de wereld van me denkt' ik gewoon OK zoals ik ben'.
Ik heb altijd katten gehad als kind en later maar nu niet meer. En ik mis ze wel om me heen.
Je kunt je eigen dingen halen uit de tekening, ik zou er van alles over kunnen zeggen maar ik laat het over aan je eigen fantasie.........

Nog een fijne dag allemaal,vrijdag 27 januari 2012

Sunflower woman

 Hello there,

Today my 2nd creation which I've made in 1993, so that's been a while ago....... I love sunflowers, they are such beautiful and strong flowers and yellow is the colour of the 'I am' power. I mean the power within yourself at your 3rd chakra  energy center at your solar plexus) that corresponds with the yellow colour.....I think that's why a lot of people don't use often the bright yellow colour. It's often so difficult to feel your own power and acknowledge it.( and then use it)And then I don't mean the ego, because most of the time that's developed enough.
You can put this beside you if you don't believe in those things.......it will come back in my chakra mandala drawings which I've made also long time ago on a mandala course. A teacher once said to me 'colour my words with your feelings'. That's  also what I want to say to those who are reading this.
I've used the same technique as the previous drawing, with ink pen and colour pencils.
Hallo daar,

Vandaag mijn 2e creatie, de zonnebloem vrouw die ik gemaakt heb in 1993, dus al weer een tijdje geleden....... Ik hou van zonnebloemen, het zijn zulke mooie krachtige bloemen en geel is de kleur van de Ik ben kracht. Daarmee bedoel ik de kracht in jezelf ter hoogte van het 3e chakra( de zonnevlecht) die correspondeert met de gele kleur.......Ik denk dat daarom mensen niet zo vaak geel gebruiken. Het is vaak moeilijk om je eigen kracht te voelen en te erkennen.( en dan te gebruiken) En dan bedoel ik niet het ego, want dat is vaak maar al te goed ontwikkeld.......
Je kunt dit naast je neer leggen als je niet in deze dingen gelooft.....het zal terug komen in de chakra mandala tekeningen die ik een tijd geleden maakte op een cursus.
Een leraar zei me ooit  ' kleur mijn woorden maar met jouw gevoel'. Dat is ook wat ik wil zeggen tegen de mensen die dit lezen.
Ik heb dezelfde techniek gebruikt als de vorige tekening, met inktpennen en kleurpotloden.


Wishing you lots of sunflower yellow and have a 'sunny'day. 

Ik wens je veel zonnebloemengeel en heb een 'zonnige'dag,


dinsdag 24 januari 2012

New blog- Nieuw blog


 Hello there,


Today a new blog has born! Miraculous arts is next to my other blog Miracle art and inspirations a blog for my creative outbursts. But here you will find only paintings and drawings, no cards! In my life I've made a lot of drawings and paintings but never showed them on the internet. These last years I am mainly busy with cards, stamping and the time for drawing and designing is very limited. So I hope starting this blog will challenge me to do so! The last boost I needed came through Marja's blog, she started also an extra blog for her drawings and paintings. So thanks for that Marja!
I will show you one of my 'a long time ago' made creations......... 

Hallo allemaal,

Vandaag is er een nieuw  blog geboren! Miraculous arts is naast mijn andere blog Miracle art and inspirations een blog voor mijn creatieve uitbarstingen. Maar hier zul je alleen tekeningen en schilderijen vinden, geen kaarten. In mijn leven heb ik een heleboel tekeningen en schilderijen gemaakt maar ze nog nooit laten zien op internet. De laatste jaren ben ik hoofdzakelijk bezig geweest met kaarten, stempelen en de tijd voor tekenen en ontwerpen is zeer beperkt. Dus ik hoop met het starten van dit blog dat het me zal uitdagen om het op te pakken! Het laatste zetje dat ik nodig had kwam via Marja's blog, zij begon ook een extra blog voor haar tekeningen en schiilderijen. Dus bedankt hiervoor Marja! En dat we elkaar maar vaak mogen inspireren!
Ik zal jullie een van mijn 'lang geleden' creaties laten zien............ 'Green Lady' ik ben altijd gefascineerd geweest door gezichten en de rest kwam voort uit mijn fantasie........in deze tijd(ong. 1988) maakte ik tekeningen met behulp van rotring(inktpen met smalle metalen pen) pennen en een soort van pointilisme.(= allemaal kleine stipjes) Hierna kleurde ik ze in met kleurpotloden.


Well, it's something different but I like the saying, 'dare to be different'! So I hope to inspire you and maybe stimulate you to get your pencils out........

I am joining the 'Glorious Greens' colour challenge with this drawing at Gingersnap Creations.
creative greetz and till next time

Het is even iets anders......maar ik hou van de quote ' durf anders te zijn'! Ik hoop je te inspireren en misschien stimuleren om je potloden tevoorschijn te halen..........
Met deze tekening doe ik mee met de colour challenge 'Glorious Greens' van Gingersnap Creations.
creatieve groet en tot de volgende keer!