vrijdag 23 maart 2012

Soft flowers......


Hello there, 
Today a painting that I've made for my mother.......it hangs above the couch and has almost the same colours.....I've made it also with the wet in wet technique. It's also a picture from a picture so not the best quality. I like this technique very much, it is always surprising......and you must let the control and need to perfection go.........sometimes I really need that.....

Hallo allemaal,

Vandaag een schilderij dat ik ooit voor mijn ouders heb gemaakt......het hangt boven de bank en heeft bijna dezelfde kleuren........ik heb het gemaakt in de nat in nat techniek. Het is ook weer een foto van een foto dus niet de beste kwaliteit. Ik hou van deze techniek, het is altijd weer verassend.......en het laat je de controle en behoefte aan perfectie loslaten...... some heb ik dat even nodig......


Have a nice day,

een fijne dag,

maandag 19 maart 2012

Aquarel- Birds

Hello there,

Today another of my old paintings, it's already gone so I did hace to take a pic from a photo, so not the best quality. The background I've made using the 'wet in wet' technique, my favourite technique in aquarel painting...it's always exciting, you never know exactly where it ends and what the result will be. The birds are drawn and painted with less water.

Hallo daar,

Vandaag een andere van mijn oude schilderijen. Ik heb 'm niet meer in mijn bezit dus moest een foto van een foto maken. Dus niet de beste kwaliteit. De achtergrond is gemaakt met de 'nat in nat' techniek.........mijn favouriete techniek in aquarel....het is altijd spannend, je weet nooit precies waar het eindigt en wat het resultaat zal zijn. De vogels zijn getekend en geschilderd met veel minder water.