zondag 27 mei 2012

Water colour paintings.........


Hello there,

Some time ago I've made this painting with water colour technique wet in wet and with use of aquapasto. I've called it 'to the Light' but you can pick your own thing out of it..... I really love to work wet in wet because you don't know where it will end or how it end up at least I don't....... it's now hanging somewhere hanging in the house of an old friend. The photo is not perfect because it's a photo from a photo.


Hallo allemaal,

Enige tijd geleden maakte ik deze aquarel met de nat in nat techniek en met gebruik van aquapasto. Het heet 'naar het Licht' maar je kan er je eigen ding uit halen....... ik hou erg van de nat in nat techniek want je weet nooit precies waar het eindigt of hoe het wordt althans ik niet......het hangt nu ergens in het huis van een oude vriend. De foto is niet perfect omdat het een foto is van een foto.

Ik heb diverse aquarellen gemaakt met deze techniek die ik geleerd heb van Bep Roggeveen, mijn voormalig lerares. Zij heeft weer les gehad van Bob Tomanovic, een van mijn favouriete kunstenaars. Hij heeft een eigen website dus als je geinteresseerd bent, neem een kijkje en geniet van zijn mooie kunstwerken! Je kunt ook een kijkje nemen op de website van Bep Roggeveen  en ik weet zeker dat je deze stijl zult herkennen.


I made several paintings with this technique that I learned from Bep Roggeveen, my former teacher. She has been taught by Bob Tomanovic, one of my favourite painters. He has his own website so if you are interested, take a look and be amazed by his talent! You can also take a look on the blog/website of Bep Roggeveen and I am sure you can recognize this style.

Above you can see another one with the same technique and is called 'Icy'.......also a photo made from a photo so the quality is far from perfect.......

Hierboven nog een andere met dezelfde techniek en is genaamd  'IJzig' .....ook een foto van een foto dus geen perfecte kwaliteit........

See you next time......... and thanks for visiting!.
tot de volgende keer en bedankt voor je bezoek!